Pengawasan Ruang HIMA dan UKM

Pengawasan Ruang HIMA dan UKM

Tujuan diadakannya program kerja ini adalah mengontrol kerapian serta ketertiban penggunaan ruang HIMA dan UKM.